Nikolai Godovikov

White Sun of the Desert / Бялото слънце на пустинята
7.9

White Sun of the Desert / Бялото слънце на пустинята

Безкрайна пустиня, боецът Сухов припалващ цигара от запаления фитил на калъпа динамит, неугледния Петруха с вечно засичащата пушка-трилинейка, ...